TEPISI

Čupavi tepisi od 3cm

Čupavi tepisi su malo teži za održavanje ako su izuzetno čupavi i gusto tkani. Zato kolekcija čupavih tepiha sa 3cm visine flora spada u kategoriju čupavih tepiha , ali mnogo zahvalnijih za održavanje.

Kolekcija za preporuku "DOLCE VITA".

SIROC kolekcija, firme “BALTA”: 0.8m × 1.5m, 1.2m × 1.7m, 1.6m × 2.3m, 2m × 2.9m.

LIGHT-ABSTRACT
DARK-ABSTRACT
LIGHT-SKANDINAVIAN
DARK-SKANDINAVIAN

COLOR | 0.8m x 1.5m, 1.33x2m .

01AAA
01LLL
01PPP
01RRR
01VVV

SAVANA | 0.8m x 1.5m, 1.2m x 1.7m, 1.6m x 2.3m, 2m x 2.9m.

03VDV
04WSG
04WVB
20BVB
20DVD
18BDB
20BVB
20 DVD
20 GVG

DOLCE VITA | 0.8m x 1.5m, 1.2m x 1.7m, 1.4m x 2m, 1.6m x 2.3m, 2m x 2.9m.

01 BBB
O1 EEE
01GGG
01 LLL
O1 SSS
O1 TTT
O1 WWW