TEPISI

Čupavi Tepisi od 2-2.5 cm

Čupavi tepisi su malo teži za održavanje ako su izuzetno čupavi i gusto tkani. Zato kolekcija čupavih tepiha sa 3cm visine flora spada u kategoriju čupavih tepiha , ali mnogo zahvalnijih za održavanje.

Kolekcija za preporuku "DOLCE VITA".

SIROC : 1.2m × 1.7m, 1.6m × 2.3m.

LIGHT-ABSTRACT
DARK-ABSTRACT
DARK-SKANDINAVIAN

SAVANA | 0.8m x 1.5m, 1.2m x 1.7m, 1.6m x 2.3m, 2m x 2.9m.

03VDV
04VDO
04VMS
18ODO
20DOD
20OVO
20 SVS
31OVO
34VSS
35SMS
37 OSD

SOFIA ( staze od 60 cm i 80cm; tepisi : 1.2 x 1.6m, 1.33 x 1.9m, 1.6 x 2.2m, 2 x 2.8m)

WHITE
BEIGE
GREY

DOLCE VITA | 0.8m x 1.5m, 1.2m x 1.7m, 1.4m x 2m, 1.6m x 2.3m, 2m x 2.9m.

01 BBB
O1 EEE
01GGG
01 LLL
O1 SSS
O1 TTT
O1 WWW
O1 TTT
01 YYY